Predavanje o promociji ženskog poduzetništva u sklopu provedbe EU projekta

U sklopu provedbe EU projekta "Digitalna i zelena tranzicija u industriji kozmetičkih proizvoda" u poduzeću je održana prezentacija vezana za žensko poduzetništvo koju su pripremile i prezentirale članice projektnog tima. Cilj prezentacije bio je promicanje ravnopravnosti spolove te rad žena na rukovodećim pozicijama.

Prema istraživanjima, broj žena na rukovodećim pozicijama povećava se iz godine u godinu, međutim taj broj je još uvijek nizak u odnosu na broj muškaraca na vodećim pozicijama. Zbog toga, iznimno je važno aktivno promicati jednake mogućnosti i stvarati okruženje u kojem je jedino mjerilo za napredak sposobnost, rad i rezultati.

Poduzeće Olival od svojih početaka radi na promicanju ravnopravnosti spolova te stvaranju kulture koja se temelji na jednakosti. Iz tog razloga, od ukupno šest članova projektnog tima četiri su žene što je važan pokazatelj koliko poduzeće pridaje pozornosti ravnopravnosti spolova te promociji jednakih mogućnosti.

Kao zaključak prezentacije članice su navele kako je potrebno kontinuirano raditi na osvještavanju okoline u cilju eliminacije predrasuda i stvaranju poticajnog radnog okruženja u kojem se i muškarci i žene osjećaju da je napredovanje rezultat njihovog rada, znanja, angažmana i rezultata.