Obavijest o dobivenoj potporiNaziv projekta: 
Promocija novih proizvoda za ciljana tržišta

Kratki opis projekta: Dana 02.02.2018. poduzeće Olival d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Promocija novih proizvoda za ciljana tržišta“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.07.0014. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, jačanje prodajne mreže na inozemnom tržištima Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Turske nastupom na inozemnim sajmovima, rast prihoda i provedbu marketinških i administrativnih aktivnosti.

Olival d.o.o. će u sklopu projekta svoje proizvode predstaviti na sajmu Vivaness 2018. i 2019. godine. Radi se o vodećem međunarodnom sajmu prirodne i organske kozmetike koji se održava u Nürnbergu, a na kojem se okupljaju najveći svjetski proizvođači i distributeri prirodne kozmetike.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća kroz jačanje prodajne mreže na inozemnim tržištima Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Turske. Ostali ciljevi projekta su povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, sklapanje novih ugovora o izvozu s međunarodnim partnerima kroz sudjelovanje na 2 međunarodna sajma.

Očekivani rezultati projekta:

  • rast prihoda od prodaje
  • rast prihoda od izvoza
  • rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Turske
  • projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta:  118.758,71 € 

EU sufinanciranje projekta: 104.112,49 € 

Razdoblje provedbe projekta: 01. rujna 2017. – 01. rujna 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Mihaela Rojnić, Igor Novak, Emira Jakupović, info(@)olivalcosmetics.com, 01/3438-273

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Olival d.o.o.