Javna nabava

U sklopu provedbe projekta „Promocija novih proizvoda za ciljana tržišta“ objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu sljedećeg predmeta nabave:

  • Postavljanje, uređenje, opremanje i priprema štanda s potrebnim priključcima za sudjelovanje na međunarodnom sajmu Vivaness od 14. do 17. veljače 2018. godine te 2019. godine u Nürnbergu

 

Rok za predaju ponuda je 13. prosinca 2017. do 10:00 sati na adresu Olival d.o.o., Susedsko polje 55, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 

Natječajna dokumentacija:

Dokumenti za download

Odluka o odabiru

 

Status natječaja: ZATVOREN