Certifikacijom do povećanja prihoda i izvoza u kozmetičkoj industriji

Naziv projekta: Certifikacijom do povećanja prihoda i izvoza u kozmetičkoj industriji

Kratki opis projekta: Dana 12.01.2019. poduzeće Olival d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom "Certifikacijom do povećanja prihoda i izvoza u kozmetičkoj industriji", referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0120. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će uvođenje certifikata IFS HPC kojim će se osigurati kvaliteta, usklađenost i sigurnost proizvoda. Certifikacijom će se steći dokaz da proizvodi poduzeća ne predstavljaju rizik za zdravlje korisnika te su sigurni za primjenu. Postići će se sljedivost proizvodnog procesa od sirovine do konačnog proizvoda te će se poboljšati sustav gospodarenja otpadom.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su pribavljanje i implementacija IFS HPC certifikata, adekvatno upravljanje otpadom u poduzeću i eliminacija potencijalno nepovoljnih učinaka poslovanja poduzeća na okoliš te povećanje kvalitete proizvoda kroz kontrolu proizvodnog procesa u svim ključnim fazama, kroz kontrolu sljedivosti od sirovine do pojedinog proizvoda, kao i kroz nadzor nad dobavljačima sirovina i kvalitetom isporučenih sirovina.

Očekivani rezultati projekta:

  • pribavljanje i implementacija IFS HPC certifikata
  • rast prihoda od prodaje
  • rast prihoda od izvoza
  • projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 26.817,80 € (202.058,75 Kn)

EU sufinanciranje projekta: 19.811,33 € (149.268,50 Kn)


Razdoblje provedbe projekta: 1. listopada 2018. – 1. kolovoza 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Marijan Pojatina, marijan@olival.hr, + 385 91 452 3757

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/