Pravila Facebook natječaja "Routeen za prvu skincare rutinu"

Pravila Facebook natječaja "Routeen za prvu skincare rutinu"

ČLANAK 1.
ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj odvija se u organizaciji tvrtke Olival d.o.o., Susedsko polje 55, 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 82376582315, MB:00709379 (u daljnjem tekstu Organizator).

ČLANAK 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj "Isprobaj Routeen za prvu skincare rutinu" (u daljnjem tekstu Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na službenoj Facebook stranici Olival Cosmetics. 

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od ponedjeljka 1.7.2024. do ponedjeljka 15.7.2024. do 10 sati, isključivo na području Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi i uključi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Mete.

ČLANAK 3.
PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook i web stranici Organizatora.

ČLANAK 4.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, članovi njihovih užih obitelji i osobe koje su u protekla 3 mjeseca osvojile nagradu na natječajima povezanim s tvrtkom Olival. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

ČLANAK 5.
NAGRADA

Tri sudionika koja prema odabiru žirija napišu najkreativnije komentare ispod objave Natječaja osvajaju po jedan (1) paket svih proizvoda iz Routeen kolekcije.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti nagradu na neku drugu osobu.

ČLANAK 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Da bi sudjelovao u Nagradnom natječaju, Sudionik može zapratiti Facebook stranicu Olival Cosmetics i ispod objave Natječaja napisati vlastiti kreativan komentar vezan uz zadatak naveden u tekstu objave.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

Sudionik prekrši Pravila;

Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

se ne pridržava teme Natječaja;

sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom;

Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi se uključio. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na Nagradni natječaj;

ČLANAK 7.
ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Da bi bila valjana, prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja. Nagradni fond obuhvaća ukupno 3 seta po 4 Routeen proizvoda.

Ukupno 3 dobitnika Nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri na temelju kreativnosti zaprimljenog odgovora.

Dobitnik Nagradnog natječaja bit će objavljen do ponedjeljka 15.7.2024. do kraja dana.

ČLANAK 8.
ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Nakon završetka Natječaja i u navedenom razdoblju, Dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten u komentarima ispod objave natječaja na Facebooku te u rubrici Novosti na web stranici www.olival.hr Dostava se odvija najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimljene i potvrđene obavijesti o dobitku, odnosno isporuke informacija za slanje od strane Dobitnika. 

ČLANAK 9.
PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA

Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj na Facebook stranici Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Sudionici se ovim putem upozoravaju da svoje osobne podatke ne objavljuju javno na Meti već da podatke šalju Organizatoru u direktnoj i neposrednoj komunikaciji.

Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook stranici (uključujući tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju tvrtki Olival d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili mediju, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Podatke koji Sudionici daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja, daju tvrtki Olival d.o.o. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj na Facebook stranici Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno, da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja te Olival d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Organizator neće imati pristup Facebook stranici Sudionika, odnosno neće se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se diskvalifikacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni na društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba.

Nagradni natječaj se odvija isključivo na Facebook stranici Olival Cosmetics. Za preuzimanje nagrade Sudionici nikad neće biti preusmjereni na web stranice treće strane niti će se za bilo koji korak uključivanja u nagradni natječaj prikupljati podaci poput OIB-a ili brojeva kreditnih kartica. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na društvenim mrežama.

ČLANAK 10.
VRSTE I UPOTREBA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (ime i prezime, adresa, grad i broj telefona). Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju do jedne godine od dana završetka Nagradnog natječaja, osim u slučaju da Sudionik sam zatraži brisanje vlastitih podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Navedeni osobni podaci koristit će se za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavu nagrade. Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.

ČLANAK 11.
PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem e-maila na info@olivalcosmetics.com imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio, zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio; zatražiti ispravak, nadopunu ili brisanje pohranjenih osobnih podataka, uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

ČLANAK 12.
ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na Facebook stranici Olival Cosmetics te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

ČLANAK 13.
MOGUĆNOST SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu ne mora dodatno obavještavati Sudionike.

Natrag na blog