Pravila nagradnog natječaja "Osvoji Olival Sun paket"

Članak 1.

ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj odvija se u organizaciji tvrtke Olival d.o.o., Susedsko polje 55 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 82376582315MB:00709379 (u daljnjem tekstu Organizator).

Članak 2.

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj "Osvoji Olival Sun paket" (u daljnjem tekstu Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenom Instagram profilu Olival Cosmetics: https://www.instagram.com/olival_cosmetics/

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od 20.7.2020. od 9 sati do ponedjeljka 27.7.2020. do 9 sati, isključivo na području Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi i uključi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook.

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Instagram stranici Organizatora https://www.instagram.com/olival_cosmetics/ te u ovim Pravilima. 

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici tvrtke Olival Cosmetics, niti članovi njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 5.

NAGRADA

Jedan (brojem: 1) Sudionik koji, prema odabiru žirija, bude napisao najkreativniji komentar ispod objave Natječaja, postaje Dobitnik te osvaja Sun paket proizvoda koji uključuje sljedeće proizvode:

 1. Sun Mineral KIDS krema za lice SPF 50
 2. Sun Milk mlijeko za sunčanje SPF 30
 3. Sun Oilé ulje za sunčanje SPF 10
 4. SUPER Maslina ulje za sunčanje SPF 4
 5. SUPER Mrkva pekmez za ubrzano tamnjenje
 6. SUPER Mrkva balzam za usne SPF 20
 7. Sun Hair sprej zaštitni sprej za kosu

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju (uključujući Dobitnika) ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane OrganizatoraSudionici (uključujući Dobitnika) također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti nagradu na neku drugu osobu.

Članak 6.

NAČIN SUDJELOVANJA

Da bi sudjelovao u Nagradnom natječaju, Sudionik treba u komentaru na objavu Natječaja na službenom Instagram profilu @olival_cosmetics u zadanom vremenskom roku (do trajanja natječaja) napisati koje je, po njegovom mišljenju, najljepše mjesto za ljetovanje u Hrvatskoj i obrazložiti zašto. 

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • Sudionik prekrši Pravila;
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se ne pridržavaju teme Natječaja;
 • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom;
 • Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi se uključio. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na Nagradni natječaj;
 • sadržaj koji prijavljuje prikazuje djecu i maloljetnike;

Članak 7.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Da bi bila valjana, prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja.

Ukupno jednog (brojem: 1) Dobitnika Nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri na temelju kreativnosti zaprimljenih odgovora.

Dobitnik Nagradnog natječaja bit će objavljen nakon završetka Nagradnog natječaja na Instagram profilu @olival_cosmetics, najkasnije 30.7.2020. do 16 sati.

Članak 9.

ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Nakon završetka Natječaja, Dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten u komentaru ispod objave natječaja na Instagramu te u rubrici Novosti na web stranici, članku Dobitnici Olival nagradnih natječaja

Članak 10.

PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA

Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj na Instagramu ili Facebooku Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Sudionici se ovim putem upozoravaju da svoje osobne podatke ne objavljuju javno na društvenoj mreži Instagram ili Facebook već da podatke šalju Organizatoru u direktnoj i neposrednoj komunikaciji.

Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Instagram profilu Organizatora (uključujući tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju tvrtki Olival d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili mediju, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Podatke koji Sudionici daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja, daju Olival tvrtki d.o.o. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na Instagram profilu ili Facebook stranici Olival Cosmetics, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno, da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja te Olival d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Organizator neće imati pristup Facebook profilu Sudionika, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni (uključujući otvoreni Instagram profil Sudionika). Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se diskvalifikacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni na društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 11.

VRSTE I UPOTREBA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (ime i prezime, adresa, grad i broj telefona). Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju do jedne godine od dana završetka Nagradnog natječaja, osim u slučaju da Sudionik sam zatraži brisanje vlastitih podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Navedeni osobni podaci koristit će se za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavu nagrade. Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.

Članak 12.

PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na info@olival.hr imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio, zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio; zatražiti ispravak, nadopunu ili brisanje pohranjenih osobnih podataka, uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 13.

ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na Instagram profilu @olival_cosmetics te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 18.

MOGUĆNOST SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 19.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu ne mora dodatno obavještavati Sudionike.