Pravila nagradnog natječaja "Osvoji Olival odmor iz snova za prijateljicu i sebe"

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Olival d.o.o., Susedsko polje 55, 10090 Zagreb, OIB: 82376582315.

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

Članak 2. Naziv, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je "Osvoji Olival odmor iz snova za prijateljicu i sebe". Nagradni natječaj tvrtke Olival d.o.o. odvija se od 7. lipnja do 7. srpnja 2019. do 23:59 sati na području Republike Hrvatske.

Nagradni će se natječaj održavati na Instagram stranici Olival Cosmetics (olival_cosmetics).

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe Instagram profila Olival Cosmetics kao Priređivača nagradnog natječaja.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje 

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika Olival d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na društvenim mrežama Olival Cosmetics. 

Članak 5. Način sudjelovanja 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na vlastitom Instagram profilu objaviti autorsku ljetnu fotografiju s Olival SUPER Mrkva proizvodima pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila. Uz fotografiju je potrebno označiti ili navesti osobu koja bi bila pratnja na odmoru i objasniti zašto, a objavu označiti hashtagovima #olivalcosmetics i #supermrkva

Svaki Sudionik može sudjelovati objavom neograničenog broja fotografija koje ne smiju biti starije od datuma početka natječaja, odnosno 7. lipnja 2019. Za vrijeme trajanja natječaja i neposredno nakon natječaja Instagram profil Sudionika mora biti javno dostupan.

Sudionici natječaja objavom fotografije potvrđuju da ona predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora, Priređivač je ovlašten isključiti iz natječaja.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 1. Ako poslane fotografije nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.
 2. Ako Sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja.
 3. Organizator će također diskvalificirati Sudionika natječaja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija.
 4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
 5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.
 6. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 7. Ako vlasnik odabrane fotografije ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati.
 8. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 1 (slovima: jedan) vaučer za odmor u Falkensteiner Hotel & Spa Iadera u Resortu Punta Skala u Zadru. Odmor uključuje smještaj za dvije osobe na bazi 2 (slovima: dva) noćenja i 2 (slovima: dva)  doručka, iskoristiv u razdoblju od 1. listopada do 23. prosinca 2019.

Nagradni fond čini isključivo 1 vaučer. Dobitnik ga ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika obavit će u sjedištu tvrtke Olival d.o.o. u Zagrebu od strane žirija. Od javno dostupnih prijava, žiri će odabrati jednu dobitnu. Kriteriji su kreativnost i originalnost, a obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. i 5. ovih pravila.

Članak 9. Objava rezultata i dobitnika

Dobitnici Olival Instagram natječaja bit će proglašeni na web stranici Olivala u rubrici Novosti, najkasnije do petka 12. srpnja 2019. godine.  

Članak 10. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnik je dužan javiti se organizatoru direktnom porukom na Instagram stranicu Olival Cosmetics sa svojim kontakt podacima i podacima osobe koja je navedena u pobjedničkoj objavi (ime, prezime, broj telefona i e-mail), najkasnije 72 sata od objave dobitnika. U slučaju da se ne javi, organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi sudionici su suglasni da Priređivač te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (https://www.olival.hr/) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Članak 12. Način upoznavanja sudionika s pravilima 

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 7. lipnja 2019. godine na društvenim mrežama Olival Cosmetics.

Članak 13. Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14. Suglasnost s pravilima

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, a suglasni su i s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 15. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Olival web stranici. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se za to ukaže potreba, a pritom nije obavezan objaviti njihovu promjenu. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom i nakon nagradnog natječaja.

Članak 16. Odgovornosti

 Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje interneta i https://www.olival.hr/ te posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba
 • u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Priređivač: Olival d.o.o. Susedsko polje 55, 10090 Zagreb

Zagreb, 7. lipnja 2019.