Pravila nagradnog natječaja "Osvoji Olival Kristalni set"

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Olival d.o.o., Susedsko polje 55, 10090 Zagreb, OIB: 82376582315.

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

Članak 2. Naziv, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je "Osvoji Olival Kristalni set". Nagradni natječaj tvrtke Olival d.o.o. odvija se od ponedjeljka 9. prosinca do nedjelje 15. prosinca 2019. do 23:59 sati na području Republike Hrvatske.

Nagradni će se natječaj održavati na Instagram stranici Olival Cosmetics (@olival_cosmetics).

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbe Instagram profila Olival Cosmetics kao Priređivača nagradnog natječaja i jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe brenda.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika Olival d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na društvenim mrežama Olival Cosmetics.

Članak 5. Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispod objave nagradnog natječaja na Instagram profilu Olival Cosmetics (@olival_cosmetics) označiti osobu (najbolju prijateljicu ili prijatelja) i napisati što čini prijateljstvo s tom osobom posebnim.

Jedna osoba može sudjelovati objavom neograničenog broja komentara, ali svaki put mora označiti drugu osobu.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 • Ako Sudionik prekrši Pravila.
 • Ako se objava ne pridržava tema natječaja.
 • Ako je objava uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.
 • Ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja.
 • Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.
 • Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
 • Ako odabrani Sudionik ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 72 sata.
 • Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 2 (dva) Olival Kristalna seta, od kojih svaki sadrži Kristalno mlijeko za tijelo i Kristalno suho ulje.

Nagradni fond čine isključivo paketi s navedenim proizvodima. Dobitnik nagradu ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika obavit će u sjedištu tvrtke Olival d.o.o. u Zagrebu od strane žirija. Od pristiglih odgovora, žiri će odabrati 1 (jednog) dobitnika. Jedan Olival Kristalni set osvaja dobitnik, a drugi osoba koja je navedena u pobjedničkoj objavi. Kriteriji su kreativnost i originalnost, a obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. i 5. ovih pravila.

Članak 9. Objava rezultata i dobitnika

Dobitnici Olival Instagram natječaja bit će proglašeni na web stranici Olivala u rubrici Novosti, najkasnije do utorka 17. prosinca 2019. godine.

Članak 10. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnik je dužan javiti se organizatoru direktnom porukom na Instagram stranicu Olival Cosmetics sa svojim kontakt podacima i podacima osobe koja je navedena u pobjedničkoj objavi (ime, prezime, broj telefona i e-mail), najkasnije 72 sata od objave dobitnika. U slučaju da se ne javi, organizator zadržava pravo odabira novog dobitnika.

Članak 11. Način upoznavanja sudionika s pravilima

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 9. prosinca 2019. godine na društvenim mrežama Olival Cosmetics.

Članak 12. Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13. Suglasnost s pravilima

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, a suglasni su i s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 14. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Olival web stranici. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se za to ukaže potreba, a pritom nije obavezan objaviti njihovu promjenu. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom i nakon nagradnog natječaja.

Članak 15. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje interneta i https://www.olival.hr/ te posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Priređivač: Olival d.o.o. Susedsko polje 55, 10090 Zagreb

Zagreb, 9. prosinca 2019.