Pravila nagradnog natječaja "Osvoji poklon paket Olivala i Planner Boutiquea"

Članak 1.
ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj odvija se u organizaciji tvrtke Olival d.o.o., Susedsko polje 55 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 82376582315MB:00709379 i tvrtke Ad Vitam d.o.o., Idrijska 46 , 10 040 Zagreb, OIB: 64543202309 (u daljnjem tekstu Organizatori).

Članak 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj "Osvoji poklon paket Olivala i Planner Boutiquea" (u daljnjem tekstu Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na službenim Instagram profilima:

https://www.instagram.com/olival_cosmetics/?hl=hr

https://www.instagram.com/planner.boutique/?hl=hr

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od ponedjeljka 21.12.2020. do srijede 23.12.2020. do 20 sati, isključivo na području Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi i uključi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram ili Facebook.

Članak 3.
PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenim Instagram profilima i web stranicama Organizatora.

Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, članovi njihovih užih obitelji i osobe koje su u protekla 3 mjeseca osvojile nagradu na natječajima povezanim s tvrtkama Olival i Ad Vitam. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 5.
NAGRADA

Sudionici koji, prema odabiru žirija, napišu najkreativnije komentare ispod objave Natječaja, osvajaju poklon paket sljedećih proizvoda:

  1. Planner Boutique rokovnik
  2. Micelarna otopina Smilje 100 ml
  3. Micelarni gel Smilje
  4. Aktivni piling Smilje
  5. Hranjiva maska Smilje

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti nagradu na neku drugu osobu.

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Da bi sudjelovao u Nagradnom natječaju, Sudionik treba u komentaru na objavu Natječaja na službenim Instagram profilima @olival_cosmetics i @planner.boutique napisati tko je osoba koja bi najviše uživala u nagradi i zašto.

Organizatori će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • se ne pridržava teme Natječaja;
  • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom;
  • se koristi lažnim profilom kako bi se uključio. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na Nagradni natječaj;
Članak 7.
ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Da bi bila valjana, prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja. Nagradni fond obuhvaća ukupno 2 (dva) poklon paketa.

Ukupno 2 (dva) dobitnika Nagradnog natječaja (jednog na Instagram profilu @olival_cosmetics, jednog na Instagram profilu @planner.boutique) odabrat će stručni žiri na temelju kreativnosti zaprimljenih odgovora.

Dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni najkasnije 24.12.2020. do 12 sati.

Članak 9.
ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Nakon završetka Natječaja i u navedenom razdoblju, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni u komentarima ispod obje objave natječaja na Instagramu te u rubrici Novosti na web stranici www.olival.hr

Članak 10.
PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA

Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj na Facebooku Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizatori ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Sudionici se ovim putem upozoravaju da svoje osobne podatke ne objavljuju javno na društvenoj mreži Instagram i Facebook već da podatke šalju Organizatorima u direktnoj i neposrednoj komunikaciji.

Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Instagram profilu Organizatora (uključujući tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju tvrtkama Olival d.o.o. i tvrtki Ad Vitam d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili mediju, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Podatke koji Sudionici daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja, daju tvrtkama Olival d.o.o. i Ad Vitam d.o.o. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj na Instagram profilima Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno, da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja te Olival d.o.o. i Ad Vitam d.o.o. ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Organizatori neće imati pristup Instagram profilu Sudionika, odnosno neće se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni (uključujući otvoreni Instagram profil Sudionika). Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se diskvalifikacijom Sudionika iz Natječaja. Organizatori ne mogu znati koji osobni podaci će biti preneseni na društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 11.
VRSTE I UPOTREBA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizatori prikupljaju, obrađuju i djelomično objavljuju osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (ime i prezime, adresa, grad i broj telefona). Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Nagradnog natječaja, Organizatori čuvaju u trajanju do jedne godine od dana završetka Nagradnog natječaja, osim u slučaju da Sudionik sam zatraži brisanje vlastitih podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Navedeni osobni podaci koristit će se za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade i dostavu nagrade. Organizatori neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.

Članak 12.
PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem e-maila na info@olival.hr i info@planner-boutique.com imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima koje su Organizatori pohranili, zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje su Organizatori pripremili; zatražiti ispravak, nadopunu ili brisanje pohranjenih osobnih podataka, uložiti prigovor na podatke koje su Organizatori prikupili i obradili.

Članak 13.
ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na Instagram profilima @olival_cosmetics i @planner.boutique te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 18.
MOGUĆNOST SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 19.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizatori zadržavaju pravo prekinuti Natječaj u slučaju okolnosti za koje nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađaju svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizatori ne snose nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu ne mora dodatno obavještavati Sudionike.