Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade "Vaše znanje - naša budućnost"

ZAKLADA "VAŠE ZNANJE – NAŠA BUDUĆNOST", Susedsko polje 55, 10090 Zagreb (u daljnjem tekstu: Zaklada), u skladu sa Zakonom o zakladama  („Narodne novine“ broj 106/18), i Statutom Zaklade, člankom 17. stavak 2. raspisuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE "VAŠE ZNANJE – NAŠA BUDUĆNOST"

 

učenicima srednjih strukovnih škola kemijskog, farmaceutskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja za školsku godinu 2019./2020.

 

Cilj Natječaja jest pružiti mladima financijsku potporu te motivaciju za samorazvoj kroz zanimanja koja pružaju temeljna znanja za rad u proizvodnim procesima i formuliranju kozmetičkih i sličnih proizvoda.

Budući da je osnivač Zaklade Olival, tvrtka s dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji prirodne kozmetike, stečena znanja budućih stipendista mogu biti obostrano korisna u poticanju i povećanju zapošljivosti te mogu uvelike doprinijeti kvaliteti rada u proizvodnim procesima ove grane industrije. 

 

 1. BROJ STIPENDISTA I IZNOS STIPENDIJA

 

Tijekom vrednovanja prijava na Natječaj, a prema Kriterijima odabira iskazanim u članku 2., članovi Zakladne uprave odabrat će 4 (slovima: četiri) stipendista (m/ž) koji će primati stipendiju Zaklade "Vaše znanje – naša budućnost" u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno. Iznos će se isplaćivati u devet obroka za školsku godinu 2019./2020., odnosno od studenog 2019. do srpnja 2020. Zakladna uprava, sukladno financijskim planovima i mogućnostima, zadržava pravo na isplatu stipendije na način drugačiji od navedenog.

 

2. KRITERIJI ODABIRA

 

Za odabir stipendista od strane Zaklade propisani su specifični kriteriji, a za sredstva Zaklade mogu se natjecati isključivo pojedinci (fizičke osobe) koji u trenutku prijave na Natječaj ne ostvaruju status stipendista od strane bilo koje druge institucije ili zaklade.

 

Na Natječaju za stipendiranje za školsku godinu 2019./2020. u obzir će se uzeti prijave učenika srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 

  • školovanje na području Republike Hrvatske

 

  • uspješan završetak prva tri razreda srednje škole - smjer kemijski tehničar, farmaceutski tehničar ili prehrambeni tehničar, bez ponavljanja razreda

 

  • prosjek ocjena prva tri razreda srednje škole minimalno 4.0

 

 3. POSTUPAK PRIJAVE

 

Valjana prijava na Natječaj moguća je isključivo uz cjelokupnu traženu natječajnu dokumentaciju. Za prijavu je potrebno poslati sljedeće dokumente:

 

  • životopis sa priloženim kontakt podacima (u .pdf formatu)

 

  • motivacijsko pismo s obrazloženjem motivacije za prijavu (u .pdf formatu)

 

  • prijepis ocjena prva tri razreda srednje škole - smjer kemijski tehničar, farmaceutski tehničar ili prehrambeni tehničar (ovjerene kopije razrednih svjedodžbi, izdaje škola)

 

  • potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu (izdaje škola)

 

Natječaj je otvoren za prijave u razdoblju od 1. do 30. listopada 2019. godine. Prijavu na Natječaj potrebno je poslati putem elektroničke pošte na e-mail prijava@olival.hr zaključno s datumom 30. listopada 2019. do 23:59 sati. Prijave poslane nakon navedenog vremena ili bilo kojim drugim putem neće se vrednovati, odnosno razmatrati za dodjelu stipendija.

 

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NATJEČAJA I TREĆIH OSOBA

 

Zaklada "Vaše znanje – naša budućnost", kao Voditelj zbirke osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke važne za proces provedbe Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih strukovnih škola kemijskog, farmaceutskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja u školskoj godini 2019./2020. Zaklada će osobne podatke prikupljati i obrađivati pošteno i u skladu sa zakonskom regulativom, u opsegu nužnom za uspješnu provedbu Natječaja za dodjelu stipendija.

 

Radi utvrđivanja ispunjavanja kriterija odabira iskazanih pod stavkom 1. Natječaja, Zaklada prikuplja preslike dokumentacije koja će se nakon provedenog natječaja uništiti sukladno rokovima iz Pravilnika o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka Zaklade "Vaše znanje – naša budućnost" kojem se može pristupiti putem sljedećeg linka.

 

Prilikom prijave na natječaj sudionici natječaja daju privolu Zakladi da osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu provođenja i javne objave rezultata Natječaja, u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka Zaklade "Vaše znanje – naša budućnost".

 

U slučaju da prijava na Natječaj sadrži osobne podatke trećih osoba kao što su roditelji učenika, te osobe pismenim putem trebaju dati Zakladi "Vaše znanje – naša budućnost" privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Zaklade, a u svrhu provedbe Natječaja za dodjelu stipendija učenicima strukovnih srednjih škola kemijskog, farmaceutskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja u školskoj godini 2019./2020.

 

Davatelj privole u svakom trenutku ima pravo povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, zatražiti pristup svojim osobnim podacima, dobiti uvid u konkretne osobne podatke koje Zaklada obrađuje u svojoj zbirci te zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

 

Da bi to pravo ostvario, davatelj privole može se obratiti Zakladi putem elektroničke pošte na e-mail adresu prijava@olival.hr. Povlačenje privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka smatra se odustajanjem od sudjelovanja u Natječaju za dodjelu stipendija Zaklade „Vaše znanje – naša budućnost“, budući da je bez osobnih podataka, odnosno natječajne dokumentacije vrednovanje prijave onemogućeno.

zaklada-vase-znanje-nasa-buducnost